Практика 2019-2020

Підсумки проведення переддипломної практики магістрів 2-го року навчання

У період з 2 вересня по 27 жовтня 2019 року у студентів 2 курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою була проведена переддипломна практика згідно попереднього розподілу. Цього року студентів для проходження практики приймали такі підприємства: ВП «Рівненська АЕС», ВП «Хмельницька АЕС», ВП «Запорізька АЕС», ВП «Южно-Українська АЕС», ПАТ  КІЕП, ДНТЦ ЯРБ, ДНІЦ СКАР, ТОВ “Бюро аналітичних досліджень безпеки АЕС», Інститут вугільних енерготехнологій НАНУ, Інститут технічної теплофізики НАНУ, СП “КИЇВСЬКІ ТЕЦ” КП “КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО”, ТОВ ” КБ Енергомаршпроект”, ВП “Науково-технічний центр” ДП “НАЕК “Енергоатом”, Інститут газу НАНУ, ТОВ “НВТ “ДНІПРО-МТО”.

30 жовтня 2019 року відбувся захист звітів з переддипломної практики перед комісією, призначеною завідуючим кафедрою.

Під час практики, магістранти мали змогу закріпити та поглибити знання дисциплін професійної підготовки, зібрати фактичний матеріал та виконати необхідні дослідження за темою магістерської дисертації. Крім того, студенти мали можливість відчути себе учасником виробничого процесу, вирішувати завдання, які покладені на виробничій персонал, нести відповідальність за роботу, що виконували.

Підсумки проведення педагогічної  практики аспірантів 2-го року навчання

У період з 16 по 29 грудня 2019 року аспіранти  2-го року навчання проходили  педагогічну практику на базі кафедрі АЕС і ІТФ.

Педагогічна практика є необхідною умовою підготовки аспірантів. Під час якої аспіранти  поглибили знання з питань педагогіки вищої школи, закріпили вміння здійснювати науково-методичний аналіз навчальних програм окремих навчальних дисциплін, складали плани-конспекти занять, проводили різні види аудиторних занять, оцінювали результати власної діяльності, вдосконалювали комунікативні складові викладацької діяльності.

Підсумки проведення науково-дослідної практики магістрів 2-го року навчання

У період з 3 лютого по 8 березня 2020 року студентів 2 курсу другого(магістерського) рівня вищої освіти за освітньо-науковою програмою була проведена науково-дослідна практика згідно попереднього розподілу. Практика студентів проходила на підприємствах: ТОВ «Аналітичний центр «Альгіз», Інститут загальної енергетики НАНУ, ПАТ  КІЕП, ДНТЦ ЯРБ, ДНІЦ СКАР, Інститут гідромеханіки НАН України, ТОВ «НВТ «ДНІПРО-МТО».

10 березня 2020 року відбувся захист звітів з науково-дослідної практики перед комісією, призначеною завідуючим кафедрою.

Метою даного виду практики є систематизація, розширення й закріплення професійних знань, формування умінь ставити завдання, аналізувати отримані результати й робити висновки, розвиток досвіду самостійної науково-дослідної роботи. Під час практики основним завданням студентів було надбання досвіду в дослідженні актуальної наукової проблеми, а також підбір необхідних матеріалів для виконання магістерської дисертації.

Підсумки проведення переддипломної практики бакалаврів

У період з 13 квітня по 17 травня 2020 року у студентів 4 курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти була проведена переддипломна практика. Згідно попереднього розподілу студенти проходили практику на базі кафедрі АЕС і ІТФ за дистанційною формою навчання.

18 травня 2020 року відбувся онлайн захист звітів з переддипломної практики перед комісією, призначеною завідуючим кафедрою. Перед проходженням переддипломної практики студентам було сформульоване завдання на дипломне проектування для того, щоб під час практики закріпити та поглибити знання дисциплін професійної підготовки, зібрати фактичний матеріал та виконати необхідні розрахунки за темою проекту (роботи).

  • Facebook
  • Telegram