Алексеїк Ольга Сергіївна

alekseik

Народилася 17 листопада 1985 року у м. Києві.

У 2003 році закінчила Технічний ліцей м. Києва. Того ж року вступила на теплоенергетичний факультет Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». У 2009 році закінчила НТУУ «КПІ» за спеціальністю «Теплофізика», здобувши кваліфікацію магістра енергетики. З 2009 по 2012 рр. навчалася в аспірантурі НТУУ «КПІ».

З 2012 року – молодший науковий співробітник каф. АЕС і ІТФ, ТЕФ, НТУУ «КПІ»

З 2013 року – асистент каф. АЕС і ІТФ, ТЕФ, НТУУ «КПІ».

Основні напрямки наукової діяльності: системи охолодження на основі теплових труб та термосифонів, дослідження процесу кипіння на пористих поверхнях.

Викладає дисципліни: “Технічні засоби теплофізичного експерименту”, “Наукові дослідження та планування експерименту”.

Сторінка викладача


Наукові публікації
 1. Алексеик О.С., Кравец В.Ю., Копчевская И.А. Интенсивность теплоотдачи при кипении на поверхности малого размера // Технология и конструирование в электронной аппаратуре. – 2012. – №1, с.49-53 Фахове видання
 2. Kravets V. Yu., Alekseik O.S. Boiling Heat-Transfer Intensity on Small-Scale Surface // International Review of Mechanical Ingeneering. – March 2012. – Vol. 6 N. 3, Part A, pp. 479 – 484
 3. Алексеик О.С., Кравец В.Ю. Влияние стесненных условий на интенсивность теплоотдачи при кипении на пористой поверхности // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2012. – №4/8 (58), с. 24-27 Фахове видання
 4. Алексеїк О.С., Кравець В.Ю. Фізична модель процесу кипіння на пористій поверхні в обмежених умовах // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2013. – №4/8 (64), с. 26-31 Фахове видання
 5. Алексеик О. С. Влияние характеристик пористой структуры на интенсивность кипения в тепловой трубе // Технологічний аудит та резерви виробництва. Наукові підсумки 2013. – 2013. – № 6/5 (14). – с. 29-31 Фахове видання
 6. Алексеик О.С., Кравец В.Ю. Теплоотдача при кипении на гладких и пористых поверхностях в условиях ограниченного объема // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2014. – №1/8 (67), с. 3-6 Фахове видання
 7. Горащенко О.С. Сравнительный анализ моделей тепломассопереноса в тепловых трубах  / Горащенко О.С., Шевель Е.В., Батуркин В.М. // Тези доповідей  VII–ої Міжнародної науково-практичної конференції аспірантів, магістрантів та студентів [«Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики»] , (21-25 квітня, 2009 р., Київ) – М-во освіти та науки України, НТУУ «КПІ» –  Київ, 2009. – c. 60 Тези доповідей
 8. Алексеик О.С., Кравец В.Ю. Интенсивность теплоотдачи при кипении на развитых поверхностях теплообмена // Тези доповідей VIII–ої Міжнародної науково-практичної конференції аспірантів, магістрантів та студентів «Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики» – НТУУ «КПІ», м. Київ – 19 – 23 квітня 2010 р. – c. 94 Тези доповідей
 9. Кравец В. Ю., Алексеик О. С. Кипение на поверхности малого размера // Тези доповідей IХ–ої Міжнародної науково-практичної конференції аспірантів, магістрантів та студентів «Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики» – НТУУ «КПІ», м. Київ – 18 – 22 квітня 2011 р. – c. 125 Тези доповідей
 10. Кравец В. Ю., Алексеик О. С. Интенсивность теплоотдачи при кипении на поверхности малого размера // Труды ХII-ой Международной научно-практической конференции «Современные информационные и электронные технологи» – Одесса – 23 – 27 мая 2011 г. – с. 227 Тези доповідей
 11. О. С. Алексеик, к.т.н. В. Ю. Кравец Исследование интенсивности теплоотдачи в зоне нагрева миниатюрной тепловой трубы // Труды ХIII-ой Международной научно-практической конференции «Современные информационные и электронные технологи» – Одесса – 4 – 8 июня 2012 г. – с. 207 Тези доповідей
 12. Баскова О.О., Лебедь Н.Л., Алексеїк О.С. Вплив обмежених умов на інтенсивність теплообміну при кипінні на гладких горизонтальних поверхнях  // Тези доповідей ХI–ої Міжнародної науково-практичної конференції аспірантів, магістрантів та студентів «Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики» – НТУУ «КПІ», м. Київ – 16 – 20 квітня 2013 р. – с. 47 Тези доповідей
Методичні роботи
 1. Чорнобай В.О., Алексеїк О.С. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Технічні засоби теплофізичного експерименту» для напряму підготовки 6.050601 «Теплоенергетика» програми професійного спрямування «Теплофізика» Електр. видання
 2. Алексеїк О.С. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт з дисципліни «Технічні засоби теплофізичного експерименту» для напряму підготовки 6.050601 «Теплоенергетика» програми професійного спрямування «Теплофізика» Електр. видання
 3. Кравець В.Ю., Алексеїк О.С. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт з дисципліни «Теплогідравлічні процеси в енергетичних установках» для напряму підготовки 6.050601 «Теплоенергетика» програми професійного спрямування «Теплофізика» Електр. видання
 4. Кравець В.Ю., Алексеїк О.С. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт з дисципліни «Теплогідравлічні процеси в енергетичних установках» для напряму підготовки 6.050604 «Енергомашинобудування» програми професійного спрямування «Котли і реактори» Електр. видання
 5. Кравець В.Ю., Алексеїк О.С. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт з дисципліни «Теплогідравлічні процеси в енергетичних установках» для напряму підготовки 6.050603 «Атомна енергетика» програми професійного спрямування «Атомна енергетика» (у співавторстві із Кравцем В.Ю.) Електр. видання
 • Facebook
 • Telegram