Іспити і заліки

 

Список іспитів та заліків, які виносяться на весняну екзаменаційну сесію 2015/2016 навчального року.

 

1 курс
Гр. ТК-51
1. Вища математика-2. Інтегральні обчислення. Диференц. рівняння іспит
2. Фізика-2. Коливання та хвилі. Електрика та магнетизм іспит
3. Нарисна геометрія та інженерна графіка-2. Технічне креслення залік
4. Інформаційні технології-2. Автоматизац. обробки граф. інформації залік д.
5. Хімія залік
6. Теоретична механіка іспит
7. Математичні методи та моделі-1 залік
8. Іноземна мова-1. Вступ до загально-технічної іноземної мови залік
9. Українська мова (за професійним спрямуванням) залік д.
10. Фізичне виховання залік
Гр. ТФ-51
1. Вища математика-2. Інтегральні обчислення. Диференц. рівняння іспит
2. Фізика-2. Коливання та хвилі. Електрика та магнетизм іспит
3. Інженерна та комп’ютерна графіка-2. Технічне креслення залік
4. Інформаційні технології-2. Автоматизац. обробки граф. інформації залік д.
5. Хімія залік
6. Теоретична механіка іспит
7. Математичні методи та моделі залік
8. Іноземна мова-1. Вступ до загально-технічної іноземної мови залік
9. Українська мова (за професійним спрямуванням) залік д.
10. Фізичне виховання залік
Гр. ТЯ-51, 52
1. Вища математика-2. Інтегральні обчислення. Диференц. рівняння іспит
2. Фізика-2. Коливання та хвилі. Електрика та магнетизм іспит
3. Нарисна геометрія та інженерна графіка-2. Технічне креслення залік
4. Інформаційні технології-2. Автоматизац. обробки граф. інформації залік д.
5. Хімія залік
6. Теоретична механіка іспит
7. Математичні методи та моделі залік
8. Іноземна мова-1. Вступ до загально-технічної іноземної мови залік
9. Українська мова (за професійним спрямуванням) залік д.
10. Фізичне виховання залік
2курс
Гр. ТК-41
1. Іноземна мова-2. Іноземна мова загально-технічного спрямування іспит
2. Вища математика -4 іспит
3. Екологія залік д.
4. Технічна термодинаміка -2. Термодинамічні процеси та цикли іспит
5. Основи конструювання , КП залік
6. Тепломасообмін іспит
7. Метрологія та стандартизація залік
8. Соціологія залік
9. Фізичне виховання залік
Гр. ТФ-41
1. Іноземна мова-2. Іноземна мова загально-технічного спрямування іспит
2. Технічна механіка-2. Конструювання апаратів, механізмів, машин, КП залік
3. Екологія залік д.
4. Технічна термодинаміка -2. Термодинамічні процеси та цикли іспит
5. Тепломасообмін-1. Теплопроводність та конвективний теплообмін іспит
6. Теплотехнічні вимірювання та прилади-1.Метрологія та стандартизац. залік
7. Вища математика -4 іспит
8. Соціологія залік
9. Фізичне виховання залік
Гр. ТЯ-41, 42
1. Іноземна мова-2. Іноземна мова загально-технічного спрямування іспит
2. Основи конструювання , КП залік
3. Екологія залік д.
4. Технічна термодинаміка -2. Термодинамічні процеси та цикли іспит
5. Тепломасообмін-1. Теплопроводність та конвективний теплообмін іспит
6. Атомна та квантова фізика-1. Атомна фізика залік
7. Соціологія залік
8. Вища математика -4 іспит
9. Фізичне виховання залік
3 курс
Гр. ТК-31
1. Історія української культури іспит
2. Економіка енергетики -2. Економіка та організація виробництва залік д.
3. Виробнича практика залік д.
4. Парові та газові турбіни-2, КП залік
5. Парові котли-2 іспит
6. Теплообмін в газовому тракті парових котлів-1 іспит
7. Іноземна мова професійного спрямування-1 залік
8. Правознавство залік
9. Автоматичне регулювання котельних установок залік
10. Котельні установки промислових підприємств іспит
Гр. ТФ-31
1. Історія української культури іспит
2. Економіка організації і планування виробництва-2 залік д.
3. Іноземна мова професійного спрямування-1 залік
4. Виробнича практика залік д.
5. ОНД та планування експерименту-2 залік
6. Теплообмінні апарати та теплоносії-1. Конструкції, розрахунки іспит
7. Методи дослідження процесів теплообміну-2, КП залік
8. Промислова електроніка іспит
9. Технічні засоби теплофізичного експерименту іспит
10. Правознавство залік
Гр. ТЯ-31, 32, 33
1. Історія української культури іспит
2. Економіка організації і планування виробництва-2 залік д.
3. Теорія ядерних реакторів-1.Дифузія та …, КР іспит
4. Виробнича практика залік д.
5. Іноземна мова професійного спрямування-1 залік
6. Теплотехнічні вимірювання-1. Метрологія і стандартизація залік
7. Насосне та допоміжне обладнання АЕС іспит
8. Правознавство залік
9. Технологія теплоносіїв залік
10. Дозиметрія та захист від випромінювання іспит
4 курс
Гр. ТК-21
1. Основи охорони праці іспит
2. Переддипломна практика залік д.
3. Парові котли-3, КР залік
4. Ядерні енергетичні установки залік д.
5. Основи наукових досліджень залік д.
6. Сучасні комп’ютерні технології в котлобудуванні залік
7. Технологія котлобудування іспит
Гр.ТФ-21
1. Основи охорони праці іспит
2. Переддипломна практика залік д.
3. Основи наукових досліджень та планування експерименту-4 залік
4. Моделювання теплофізичних процесів на ЕОМ-2 іспит
5. Температурні режими та охолодження РЕА залік д.
6. Методи дослідження теплофізичних властивостей речовин-2, КП залік д.
7. Ядерні енергетичні установки залік
Гр. ТЯ-21, 22
1. Основи охорони праці іспит
2. Переддипломна практика залік д.
3. Основи експлуатації АЕС залік д.
4. Конструкційні матеріали в енергомашинобудуванні, КР залік д.
5. Нестаціонарні процеси та керування ЯПВУ іспит
6. Основи управління безпекою в ядерній енергетиці залік
5 курс
Гр. ТК-51с
1. Охорона праці в галузі залік д.
2. Чинники успішного працевлаштування за фахом залік
3. Енерго- і ресурсозбереження в енергетиці іспит
4. Монтаж та ремонт котлів і реакторів1,2 КП залік
5. Методи експериментального дослідження генерації пари залік
6. Іноземна мова професійного спрямування (поглиблено) залік
7. Проблеми міцності та надійності парових котлів залік д.
8. Діагностика та надійність парових котлів іспит
9. Теплові насоси іспит
Гр. ТК-51м
1. Охорона праці в галузі залік д.
2. Чинники успішного працевлаштування за фахом залік
3. Енерго- і ресурсозбереження в енергетиці іспит
4. Монтаж та ремонт котлів і реакторів1,2 КП залік
5. Математичні методи оптимізації іспит
6. Методи експериментального дослідження генерації пари залік
7. Іноземна мова професійного спрямування (поглиблено) -1 залік
8. Педагогіка вищої школи залік
9. Проблеми міцності та надійності парових котлів залік д.
10. Діагностика та надійність парових котлів іспит
11. Теплові насоси залік
Гр. ТФ-51с
1. Методи та засоби комп’ютерного моделювання у теплофізиці-2 залік
2. Методи та засоби комп’ютерного моделювання у теплофізиці-3 КР
3. Охорона праці в галузі залік д.
4. Методи експериментального дослідження генерації пари залік
5. Чинники успішного працевлаштування за фахом залік
6. Іноземна мова професійного спрямування (поглиблено) залік
7. Енерго- і ресурсозбереження в енергетиці іспит
8. Зворотні задачі теплообміну іспит
9. Турбулентність та методи її вимірювання іспит
10. Теплові насоси залік д.
Гр.ТФ-51м
1. Охорона праці в галузі залік д.
2. Чинники успішного працевлаштування за фахом залік
3. Математичні методи оптимізації іспит
4. Методи та засоби комп’ютерного моделювання у теплофізиці-2 залік
5. Методи та засоби комп’ютерного моделювання у теплофізиці-3 КР
6. Методи експериментального дослідження генерації пари залік
7. Іноземна мова професійного спрямування (поглиблено) -1 залік
8. Педагогіка вищої школи залік
9. Енерго- і ресурсозбереження в енергетиці залік д.
10. Зворотні задачі теплообміну іспит
11. Турбулентність та методи її вимірювання іспит
12. Теплові насоси залік
Гр.ТЯ-51, 52с
1. Охорона праці в галузі залік д.
2. Чинники успішного працевлаштування за фахом залік
3. Аварійні процеси та системи безпеки іспит
4. Ядерно-фізичні методи діагностики реакторів АЕС іспит
5. Математичні методи оптимізації іспит
6. Основи наукових досліджень залік
7. Іноземна мова професійного спрямування (поглиблено) залік
8. Режими експлуатації атомних електричних станцій-2,3, КР залік д.
Гр. ТЯ-51м
1. Охорона праці в галузі залік д.
2. Чинники успішного працевлаштування за фахом залік
3. Аварійні процеси та системи безпеки-1. Проектні аварії іспит
4. Математичні методи оптимізації іспит
5. Ядерно-фізичні методи діагностики реакторів АЕС іспит
6. Наукова робота за темою магістерської роботи -2 Основи наукових досліджень залік
7. Іноземна мова професійного спрямування-1 залік
8. Педагогіка вищої школи залік
9. Режими експлуатації атомних електричних станцій-2,3, КР залік д.

 

  • Facebook